• Klinik Kardiyoloji
 • Hipertansiyon
 • Koroner Arter Hastalıkları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Kalp Kası Hastalıkları
 • Periferik Damar Hastalıkları
 • Ritim Bozuklukları
 • Senkop
 • Kalıcı Kalp Pili Uygulamaları
 • Takılabilir Şok Cihazı (ICD) Uygulamaları
 • Radyofrekans Ablasyon Uygulamaları
 • Kriyoablasyon Uygulamaları
 • Koroner Anjiyografi ve Balon/Stent Anjiyoplasti Uygulamaları
 • Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
 • Uyar, Z., “İskemik ve Noniskemik Kardiyomiyopatilerde Levosimendan Uygulanımının Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, Akdeniz Üniversitesi, 2005.