ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: Cengiz Ermiş

Doğum Tarihi: 28 Nisan 1971

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite   Yıl
         
         
Y. Lisans Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesi   1995
         
Doktora/S.Yeterlik/ Kardiyoloji Akdeniz Üniversitesi   2001
Tıpta Uzmanlık  
       
         
Doktora/S.Yeterlik/ Kardiyak Elektrofizyoloji Minnesota Üniversitesi   2003
Tıpta Uzmanlık  
       
         
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı :

“Kronik Total Oklüzyonlarda Reperfüzyon Tedavisinin Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonları ve Bölgesel Duvar Hareketleri Üzerine Olan Etkisinin Ekokardiyografik ve Sintigrafik Degerlendirimi”, Prof.Dr. Necmi Değer.

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
     
     
Dr.Ar.Gör. Akdeniz   Üniversitesi   Tıp   Fakültesi   Kardiyoloji   AD, 1996-2001
  Antalya  
     
Dr. Uzm. Minnesota Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Kardiyoloji  AD ve 2001-2003
  Kardiyak   Elektrofizyoloji   BD,   Minnesota;   Amerika  
  Birleşik Devletleri  
     
Dr. Uzm. Akdeniz   Üniversitesi   Tıp   Fakültesi   Kardiyoloji   AD, 2003-2004
  Antalya  
     
Yrd.Doç.Dr. Akdeniz   Üniversitesi   Tıp   Fakültesi   Kardiyoloji   AD, 2004-2005
  Antalya  
     
Doç.Dr. Akdeniz   Üniversitesi   Tıp   Fakültesi   Kardiyoloji   AD, 2005-2010
  Antalya  
     
Prof.Dr. Akdeniz   Üniversitesi   Tıp   Fakültesi   Kardiyoloji   AD, 2010-…
  Antalya  
     

1

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Uyar, Z., “İskemik ve Noniskemik Kardiyomiyopatilerde Levosimendan Uygulanımının Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, Akdeniz Üniversitesi, 2005.

Akdemir, B., ‘Kardiyoversiyon Planlanan Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sol Atriyal Volüm İndeksinin Sinüs Ritmi Sağlanmasında ve İdamesindeki Yeri ve M-mode Sol Atriyum Çapı ile Etkinliğinin Karşılaştırılması’Akdeniz Üniversitesi, 2011.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Kardiyoloji Derneği, İstanbul, Türkiye.

Kardiyak Aritmi Merkezi, Minnesota, ABD.

Ödüller :

North American Society of Pacing and Electrophysiology, 23rd Annual Scientific Sessions Abstract Awards 2002, San Diego, USA.

North American Society of Pacing and Electrophysiology, 24th Annual Scientific Sessions Abstract Award 2003, Washington, USA.

Son beş yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik     Haftalık Saati Öğrenci
Dönem Dersin Adı    
   
Yıl     Teorik Uygulama Sayısı
       
           
           
  Güz Uygulamalı   4 30
  Elektrokardiyografi      
2003-2004        
         
İlkbahar Uygulamalı   4 30
   
  Elektrokardiyografi      
         
           
    Elektrokardiyografi 16 24 90
  Güz Aritmiler 8 24 90
2004-2005   Atriyal Fibrilasyon 4 16 90
         
  Elektrokardiyografi 16 24 90
   
  İlkbahar Aritmiler 8 24 90
    Atriyal Fibrilasyon 4 16 90
           

2

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

  Elektrokardiyografi 8 24 90
Güz Aritmiler 4 24 90
  Atriyal Fibrilasyon 2 16 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
İlkbahar Aritmiler 4 24 90
  Atriyal Fibrilasyon 2 16 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
Güz Aritmiler 4 24 90
  Atriyal Fibrilasyon 2 16 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
İlkbahar Aritmiler 4 24 90
  Atriyal Fibrilasyon 2 16 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
Güz Aritmiler 4 24 90
  Atriyal Fibrilasyon 2 16 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
İlkbahar Aritmiler 4 24 90
  Atriyal Fibrilasyon 2 16 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
Güz Aritmiler 4 24 90
  Atriyal Fibrilasyon 2 16 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
İlkbahar Aritmiler 4 24 90
  Atriyal Fibrilasyon 2 16 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
İlkbahar Aritmiler 4 24 90
  Atriyal Fibrilasyon 2 16 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
Güz Aritmiler 4 24 90
  Atriyal Fibrilasyon 2 16 90
         

3

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

  Elektrokardiyografi 8 24 90
İlkbahar Aritmiler 4 24 90
  Atriyal Fibrilasyon 2 16 90
         
Güz Elektrokardiyografi 8 24 90
  Aritmiler 4 24 90
  Atriyal Fibrilasyon 2 16 90
         
İlkbahar Elektrokardiyografi 8 24 90
  Aritmiler 4 24 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
Güz Aritmiler 4 24 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
İlkbahar Aritmiler 4 24 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
Güz Aritmiler 4 24 90
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
İlkbahar Aritmiler 4 24 90
         
Güz Aritmiler 2 6 45
         
İlkbahar Artimiler 2 6 45
         
Güz Aritmiler 2 6 45
         
İlkbahar Aritmiler 2 6 45
         
  Elektrokardiyografi 8 24 90
Güz Aritmiler 4 24 90
         

4

    Elektrokardiyografi 8 24 90
  İlkbahar Aritmiler 4 24 90
           
    Elektrokardiyografi 8 24 90
2016-2017 Güz Aritmiler 4 24 90
           
    Elektrokardiyografi 8 24 90
  İlkbahar Aritmiler 4 24 90
           
    Elektrokardiyografi 8 24 90
2017-2018 Güz Aritmiler 4 24 90
           
    Elektrokardiyografi 8 24 90
  İlkbahar Aritmiler 4 24 90
           

*: Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisansüstü seviyede her dönemde bir kez olmak üzere kardiyoloji araştırma görevlilerine verilmiştir.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kumbasar, S.D., Semiz, E., Ermiş, C., Yalçınkaya, S., Değer, N., Pamir, G. ve Oral,D. “Effect of intraaortic baloon counterpulsation on QT dispersion in acute anterior myocardial infarction. ” Int J Cardiol, 65, 169-172 (1998).

A2. Kumbasar, S.D., Semiz, E., Sancaktar, O., Yalçınkaya, S., Ermiş, C. ve Deger, N.“Concomitant use of intraaortic baloon counterpulsation and streptokinase in acute anterior myocardial infarction.” Angiology, 50, 465-471 (1999).

A3. Demir, I., Ermiş, C., Altunbas, H. ve Balci, MK. “Serum HbA1c levels and exercisecapacity in diabetic patients.” Jpn Heart J, 42, 607-616 (2001).

A4. Ermiş, C., Zhu, A.X., Sinha, S., Iskos, D., Sakaguchi, S., Lurie, K.G. ve Benditt, D.G.“Efficacy of biphasic waveform cardioversion for atrial fibrillation and atrial flutter compared with conventional monophasic waveforms.” Am J Cardiol, 90, 891-892 (2002).

A5. Ermiş, C., Tsai, M.Y., Hanson, N.Q., Akar, N. ve Aras, O. “Angiotensin I ConvertingEnzyme, Angiotensin II Type 1 Receptor and Angiotensinogen Polymorphisms and Early

5

Myocardial Infarction in Turkish Population.” Thromb and Haemostasis, 88, 693-694 (2002).

A6. Ermiş, C., Zadeii, G., Gupta, M. ve Benditt, D.G. “Transaortic his-bundle ablationwith permanent ventricular pacing via the coronary sinus in l-transposition of the great arteries with Fontan procedure.” J Interv Card Electr, 7, 257-260 (2002).

A7. Tuncer, M., Ermiş, C., Suleymanlar, G., Yakupoglu, G. ve Ersoy, FF. “Lowcalciumdialysate increases cardiac relaxation in CAPD patients.” Perit Dial Int, 22, 714-718 (2002).

A8. Demir, I., Yilmaz, H., Ermiş, C. ve Sancaktar, O. “Treatment of no-reflowphenomenon with verapamil after primary stent deployment during myocardial infarction.” Jpn Heart J, 43, 573-80 (2002).

A9. Ermiş, C. ve Benditt, D.G. “Pharmacologic Management of Syncope.”MD ConsultCardiology available at www.mdconsult.com, (2002).

A10. Benditt, D.G., Ermiş, C., Padanilam, B., Samniah, N. ve Sakaguchi, S.“Catecholamine response during hemodynamically stable upright posture in individuals with and without tilt-table induced vasovagal syncope.” Europace, 5, 65-70 (2003).

A11. Ermiş, C., Samniah, N., Lurie, K.G., Sakaguchi, S. ve Benditt, D.G. “Adrenal/Renalcontribution to circulating norepinephrine in posturally induced neurally mediated reflex syncope.” Am J Cardiol, 91, 746-750 (2003).

A12. Ermiş, C., Zadeii, G., Zhu, A.X., Fabian, W., Collins, J., Lurie, K.G., Sakaguchi, S.ve Benditt, D.G. “Improved Survival of Cardiac Transplantation Candidates with Implantable Cardioverter Defibrillator Therapy: Role of Beta-Blocker or Amiodarone Treatment.” J Cardiovasc Electr, 14, 578-583 (2003).

A13. Ermiş, C., Zhu, A.X., Pham,S., Li, J.M., Guerrero, M., Vrudney, A., Hiltner, L., Lu,F., Sakaguchi, S., Lurie, K.G. ve Benditt, D.G. “Comparison of automatic and patient-activated arrhythmia recordings by implantable loop recorders in the evaluation of syncope.” Am J Cardiol, 92, 815-9 (2003).

A14. Benditt, D.G., Ermiş, C., Pham, S., Hiltner, L., Vrudney, A., Lurie, K.G. veSakaguchi, S. “Implantable diagnostic monitoring devices for evaluation of syncope and tachy and brady arrhythmias.” J Interv Card Electr, 9, 137-144 (2003).

A15. Semiz, E., Ermiş, C., Yalçınkaya, S., Sancaktar, O. ve Değer, N. “Comparison ofinitial efficacy and long-term follow-up of heparin-coated Jostent and conventional NIR stent” Jpn Heart J, 44(6), 889-98 (2003).

A16. Samniah, N., Sakaguchi, S., Ermiş, C., Lurie, K.G. ve Benditt, D.G. “Transientmodification of baroreceptor response during tilt-induced vasovagal syncope.” Europace, 6, 48-54 (2004).

A17. Ermiş, C., Samniah, N., Sakaguchi, S., Lurie, K.G., Pham, S., Lu, F. ve Benditt,D.G. “Comparison of Catecholamine Response During Tilt-Table Induced Vasovagal Syncope in patients <35 to those >65 years of age.” Am J Cardiol, 93 (2), 225-227 (2004).

A18. Ermiş C. ve Benditt D.G. “Carotid Sinus Massage: Just a Positive Test.”Europace,

6, 292-295 (2004).

A19. Çoban, E., Özdoğan, M. ve Ermiş, C. “Plasma levels of homocysteine in patientswith white coat hypertension.” Int J Clin Pract, 58(11), 997-9 (2004).

6

A20. Ermiş, C.,Gupta-Malhotra, M. ve Titus, J.L.“An obstructive bicuspid aortic valve inthe setting of tetralogy of Fallot with pulmonary atresia; a rare combination.” Cardiol Young,14 (1), 99-101 (2004).

A21. Giese, A.E., Li V., McKnite, S., Sakaguchi, S., Ermiş, C., Samniah, N. ve Benditt,D.G. “Impact of age and blood pressure on the lower arterial pressure limit for maintenance of consciousness during passive upright posture in healthy vasovagal fainters: preliminary observations.” Europace, 6 (5), 457-462 (2004).

A22. Ermiş, C., Lurie, K.G., Zhu, A.X., Collins, J.A., Hiltner, L., Sakaguchi, S., Lu, F.,Pham, S. ve Benditt, D.G. “Biventricular implantable cardioverter defibrillators improve survival compared with biventricular pacing alone in patients with severe left ventricular dysfunction.” J Cardiovasc Electr, 15 (8), 862-866 (2004).

A23. Ermiş, C., Boz, A., Tholakanahalli, V., Yalcinkaya, S., Semiz, E., Sancaktar, O.,Benditt, D.G, Değer, N. “Assesment of reperfusion therapy on regional and global left ventricular function in patients with chronic total coronary artery occlusions.” Can J Cardiol, 21(3), 275-80 (2005).

A24. Ermiş, C., Zhu, A.X., VanHeel, L., Lemke, M.J., Sakaguchi, S., Lurie, K.G., Lu, F.,Lin, J., ve Benditt, D.G. “Comparison of ventricular arrhythmia frequency in patients with ischemic cardiomyopathy versus nonischemic cardiomyopathy treated with implantable cardioverter defibrillators.” Am J Cardiol, 96(2), 233-8 (2005).

A25. Benditt, D.G., Pham, S., Sakaguchi, S., Lu, F, Lurie, K.G., Samniah, N. veErmiş, C.“Effect of Cough on Heart-Rate and Blood Pressure in Patients with ‘Cough Syncope” Heart Rhythm 2,807-813 (2005).

A26. Ermiş, C., Seutter, R., Zhu, A.X., Benditt D.G., VanHeel, L., Sakaguchi, S., Lurie,K.G., Lu, F. ve Benditt, D.G. “Impact of Upgrade to Cardiac Resynchronization Therapy on Ventricular Arrhythmia Frequency in Patients with Implantable Cardioverter Defibrillators.” J Am Coll Cardiol, 46(12), 2258-63 (2005).

A27. Ermiş, Cve Benditt D.G.“Cardiac Resynchronization Pacing without DefibrillatorCapability; Is this a Viable Option?” Europace (8), 499-501 (2006).

A28. Ermiş, Cve Benditt D.G.“Stent-Stabilization of Left Ventricular Pacing Leads forCardiac Resynchronization Therapy: A Promising Concept?” J Cardiovasc Electrophysiol. (18), 308-9 (2007).

A29. Ermiş, C Zhu, A.X., VanHeel, L., Sakaguchi, S., Lurie, K.G., ve Benditt, D.G.“Comparison of ventricular arrhythmia burden, therapeutic interventions, and survival, in patients <75 and patients >=75 years of age treated with implantable cardioverter defibrillators.” Europace 9(5): 270-4 (2007).

A30. Yannopoulos D, Lurie KG, Sakaguchi S, Milstein S, ErmişC, VanHeel L, Benditt DG. Reduced atrial tachyarrhythmia susceptibility after upgrade of conventional implanted pulse generator to cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure. J Am Coll Cardiol 50(13):1246-51 (2007)

A31. Kocak H, Gumuslu S,ErmişC, Mahsereci E, Sahin E, Gocmen AY, Ersoy F, Suleymanlar G, Yakupoglu G, Tuncer M. Oxidative stress and asymmetric dimethylarginine is independently associated with carotid intima media thickness in peritoneal dialysis patients. Am J Nephrol 1: 91-6 (2008).

7

A32. Tuncer M, Gunes Y, Guntekin U, Aslan S, Gumrukcuoglu HA, Eryonucu B, Ermiş C. Association of Increased QTc dispersion and Right Ventricular Hypertrophy. Med Sci Monit 14(2):CR102-105 (2008).

A33. Benditt DG, Yannopoulos D, Lurie KG, Sakaguchi S, Van Heel L, Milstein S, Ermiş C. Cardiac resynchronization therapy and atrial tachyarrhythmias: A question still searching for an answer – Reply. J Am Coll Cardiol 51(6): 677 (2008).

A34. Dincer TC, Basarici I, Calisir C, Mete A, Ermis C, Deger N. Ruptured Aneurysm ofNoncoronary Sinus of Valsalva: Demonstration with Magnetic Resonance Imaging. Acta Radiol 11: 1-4 (2008)

A35. Kocak H, Gumuslu S, Sahin E, Ceken K, Ermis C, Gocmen AY, Yakupoglu G, Ersoy FF, Suleymanlar G, Tuncer M. Relationship between carotid artery intima-media thickness and brachial artery flow-mediated dilation in peritoneal dialysis patients. Int Urol Nephrol. 41(2): 409-16 (2009)

A36.  Ermiş  C,  Benditt  DG.  Recurrent  Falls:  Pace  Now  or  Wait  for  Another  Fall?

Heart.95(5): 350-2 (2009)

A37. Jhanjee R, Templeton GA, Sattiraju S, Nguyen J, Sakaguchi S, Lu F, Ermis C,Milstein S, Van Heel L, Lurie KG, Benditt DG. Relationship of paroxysmal atrial tachyarrhythmias to volume overload: assessment by implanted transpulmonary impedance monitoring. Circ Arrhythm Electrophysiol 2(5):488-94 (2009)

A38. Altekin RE, Yanikoglu A, Ucar M, Ermis C. Complete AV Block and Cardiac Syncope in a Patient with Duchenne Muscular Dystrophy. J Cardiol Cases doi: 10.1016/j.jccase.2011.01.004 (2011)

A39. Yanikoglu A, Basarici I, Altekin E, Karakas S, Ozbek S, Gulcan AR, Ermis C.Acquired QT interval prolongation and ventricular arrhythmias associated with brucellosis: A case report and review of literature. J Cardiol Cases 4, e121-e125 (2011)

A40. Altekin ER, Kucuk M, Yanikoglu A, Karakas SM, Er A, Ozel D, Ermis C, Demir I.Evaluation of the left ventricular regional function using two-dimensional speckle tracking echocardiography in patients with end-stage renal disease with preserved left ventricular ejection fraction. Acta Cardiol 67 (6), 681-691 (2012)

A41. PARADIGM-HF Committees and Investigators., Ermis C. Dual angiotensin receptorand neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail. 15(9):1062-73 (2013)

A42. ENGAGE AF-TIMI 48 Investigators., Ermis C. Edoxaban versus warfarin in patientswith atrial fibrillation. N Engl J Med. 28;369(22):2093-104 (2013)

A43. PARADIGM-HF Committees and Investigators., Ermis C. Angiotensin-neprilysininhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 11;371(11):993-1004 (2014)

8

A44. PARADIGM-HF Committees and Investigators., Ermis C. Angiotensin receptorneprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 6;131(1):54-61 (2015)

A45. Karakas MS, Korucuk N, Tosun V, Altekin RE, Koç F, Özbek SC, Özel D, Ermis C.Red cell distribution width and neutrophil-to-lymphocyte ratio predict left ventricular dysfunctionin acute anterior ST-segment elevation myocardial infarction. Journal of the Saudi Heart Association (28), 152-158 (2016)

A46. Tosun, V,Korucuk, N., Kilinc, AY, Uygun, T, Altekin, RE, Guntekin, U, ErmisC.Evaluation of atrial electromechanical functions in dipper and nondipper hypertension patients using left atrial strain P-wave dispersion and P terminal force. Echocardiography-A Journal of Cardiovascular Ultrasound and Allied Techniques (35) 1318-1325 (2018)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)

basılan bildiriler :

B1. Demir, İ., Ermiş, C., Semiz, E., Yalçınkaya, S., Sancaktar, O., Değer, N. ve Ersel, F.“A comparision of acute and subacute thrombosis and restenosis rates between heparin coated Jo stent and conventional NIR stent in hypertensive patients.” Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, 30 March-2 April 2000, Antalya,Turkey. Abstract Book, 77 (2000).

B2. Demir, İ., Ermiş, C., Yalçınkaya, S., Semiz, E., Sancaktar, O., Değer, N. ve Ersel, F.“Effect of hypertension on stent restenosis in coronary artery patients.” Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, 30 March-2 April 2000, Antalya,Turkey. Abstract Book, 78 (2000).

B3. Demir, İ. ve Ermiş, C. “Demographic and clinical properties of coronary arterypatients in the district of Antalya and comparision of them with Turkey’s averages.” Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, 30 March-2 April2000, Antalya, Turkey. Abstract Book, 125 (2000).

B4. Demir, İ. ve Ermiş, C. “Changes in the serum lipid levels after acute myocardialinfarction.” Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, 30 March-2 April 2000, Antalya, Turkey. Abstract Book, 71 (2000).

B5. Demir, İ., Ermiş, C., Altunbaş, H., Balcı, M.K. ve Ersel, F. “Serum HbA1c levels andexercise capacity in diabetic patients.” Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, 30 March-2 April 2000, Antalya, Turkey. Abstract Book, 126 (2000).

B6. Demir, İ., Ermiş, C., Semiz, E., Yalçınkaya, S. ve Ersel, F “Serum estradiolconcentrations in premenopausal women with coronary artery disease.” Turkish-Italian Joint Meeting on Hypertension and Atherosclerosis, 30 March-2 April 2000, Antalya,Turkey. Abstract Book, 95 (2000).

B7. Ermiş, C., Tuncer, M., Demir, İ., Belgi, A., Yilmaz, H., Yakupoğlu, G., Tüzüner, F.E.,Değer, N. ve Sancaktar, O. “The effect of low calcium dialysate on cardiac elasticity in CAPD patients.” XXIII Congress of European Society of Cardiology, September 1-5 2001, Stockholm, Sweden. Eur Heart J, 22, 340 (2001).

B8. Ermiş, C., Benditt, D.G., Sakagucki, S. ve Iskos, D. “Biphasic waveformcardioversion for atrial fibrillation refractory to conventional transthoracic shock.” 7th

9

International  Workshop  on  Cardiac  Arrhythmias,    October  6-9   2001,  Venice,    Italy.

Europace,2, 37 (2001).

B9. Tuncer, M., Ermiş, C., Süleymanlar, G., Yakupoglu, G., ve Ersoy F.F. “Low calciumdialysate increases cardiac elasticity in CAPD patients.” IX. Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, June 26-29 2001, Montreal, Canada. Periton Dialysis Int,21, 101 (2001).

B10. Ermiş, C., Boz, A., Tholakanahalli, V., Yalcinkaya, S., Semiz, E., Sancaktar, O.,Miller, L., Değer, N., Benditt, D.G. “Assesment of reperfusion therapy on regional and global left ventricular function in patients with chronic total coronary artery occlusions.” 51st Annual Scientific Session of American College of Cardiology, March 17-20 2002,Atlanta, Georgia, USA. J Am Coll Cardiol, 39, 291 (2002).

B11. Zhu, A.X., Ermiş, C., Benditt, D.G. ve Sakaguchi, S. “Ventricular arrhythmiarecurrence after quiescent periods in patients with implantable cardioverter defibrillators.” 51st Annual Scientific Sessions of American College of Cardiology, March 17-20 2002, Atlanta, Georgia, USA. J Am Coll Cardiol, 39, 87 (2002).

B12. Ermiş, C., Zadeii, G., Zhu, A.X., Manson, C. ve Benditt, D.G. “The impact ofimplantable cardioverter-defibrillators on survival rate of patients awaiting cardiac transplantation.” 75th Scientific Sessions of American Heart Association, November 17-20 2002, Chicago, Illinois, USA. Circulation, 106, 3184 (2002).

B13. Demir, I., Yilmaz, H., Basarici, I.,Ermiş, C., Altekin, E., Cetin, S. ve Kalayci B. “Theeffect of gestational hypertension on left ventricular geometry.” XXIX Congress of European Society of Cardiology, August 31-September 4 2002, Berlin, Germany. Eur Heart J,23, 63 (2002).

B14. Tholakanahalli, V., Ermiş, C., Sakaguchi, S., Milstein, S., Miller, L. ve Benditt D.G.“Impact of donor recipient age on rhythm after heart transplantation.” XII World Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology, February 19-22 2003, Honk Kong. PACE,26, 115 (2003).

B15. Ermiş, C., Zadeii, G., Zhu, A.X., ve Benditt, D.G. “Impact of implantablecardioverter defibrillators on survival rate of patients awaiting cardiac transplantation.” XII World Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology, February 19-22 2003, HonkKong. PACE, 26, 46 (2003).

B16. Ermiş, C., Lurie, K.G., Zhu, A.X., Pham, S., Collins, J., Hiltner, L., Sakaguchi, S. veBenditt, D.G. “Improved Survival with Biventricular Cardioverter Defibrillators Compared to Biventricular Pacemakers In Heart Failure Patients.” 24th Annual Scientific Sessions of North American Society of Pacing and Electrophysiology, May 14-17 2003, Washington,DC, USA. PACE, 26, 1017 (2003).

B17. Ermiş C., Zhu, A.X., Pham, S., Vrudney, A., Li, J.M., Guerrero, M., Lu, F.,Sakaguchi, S., Lurie, K.G. ve Benditt, D.G. “Comparison of Automatic and Patient-Activated Arrhythmia Recordings by Implantable Loop Recorders in the Evaluation of Syncope. 24th Annual Scientific Sessions of North American Society of Pacing and Electrophysiology, May 14-17 2003, Washington, DC, USA. PACE,26, 1035 (2003).

B18. Ermiş, C., Zhu, A.X., Zadeii, G., Collins, J., Monson, C., Sakaguchi, S., Olivari, M.T.,Milstein, S.M., Lurie, K.G. ve Benditt, D.G. “Implantable Cardioverter Defibrillators Improve Survival of Beta-Blocker or Amiodarone Treated Heart Transplant Candidates. 24th Annual Scientific Sessions of North American Society of Pacing and Electrophysiology, May 14-17 2003, Washington, DC, USA. PACE,26, 988 (2003).

10

B19. Ermiş, C., Zhu, A.X., Hiltner, L., Lemke, M.J., Sakaguchi, S., Lurie, K.G. ve Benditt,D.G. “Arrhythmia Burden Analysis in Sustained and Non-Sustained Ventricular Arrhythmia Patients with Implantable Cardioverter Defibrillators”. May 19-22 2004, San Francisco, CA, USA. Heart Rhythm 1 (1S), 209 (666) (2004).

B20. Kocak H, Ermis C, Tuncer M, Ceken K, Yavuz A, Karatas GU, Mahsereci E, Suleymanlar G, Yakupoglu G, Ersoy F. “Endothelial function and Dopler-derived indices of left ventricular diastolic function in peritoneal dialysis patients”. . Nephrology DialysisTransplantation 20: V312-V312 Suppl. (2005).

B21. Jhanjee R, Templeton G, Nguyen J, Ermis C, Van Heel L, Lurie K, Milstein S, BendittDG. “Association of atrial tachyarrhythmias with heart failure exacerbations: Assesment using implantable pacemakers with trans-pulmonary impedance capability (Optivol). ” 57th Annual Scientific Session of American College of Cardiology, March 29-April 1 2008,Chicago, Illinois USA. J Am Coll Cardiol, 51, A6-A6 (2008).

B22. Benditt D.G., Ermis C.“Prevention and treatment of vasovagal syncope.” Cardiorhythm 2009, February 20-22 2009, Honk Kong. Proceedings 2 (2009).

B23. Ermis C.,Uyar Z., Basarici İ., Yilmaz H., Demir İ., Belgi A., Yalcinkaya S., Aktas A.,Deger N. ‘Ventricular arrhythmia frequency comparison in ischemic and non-ischemic cardiomyopathy patients with implantable cardioverter defibrillators’. 11th edition of Venice Arrhythmias, October 4-7 2009, Venice, Italy. Journal of Cardiovascular EP 20

  • S13 (2009).

B24. Ermis C.,Uyar Z., Basarici İ., Yilmaz H., Demir İ., Belgi A., Yalcinkaya S., Aktas A.,Deger N. ‘Effects of amiodarone therapy on ventricular arrhythmia frequency in patients with implantable cardioverter defibrillators’. 11th edition of Venice Arrhythmias, October 4-7 2009, Venice, Italy. Journal of Cardiovascular EP 20 (1) S55 (2009).

B25. Akdemir B, Gulcan S, Karakas S, Koc S, Ucar M, Nizam I, Altekin RE,Yılmaz H,Değer N, Ermiş C. Comparison of left atrium radius values against energy levels needed for a successful electrical cardioversion at patients with nonvalvular atrial fibrillation. XIV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2010 November 30-December 3 Abstract Book p.124, 2010

B26. Akdemir B, Yanıkoğlu A, Çağlar B, Koc S, Kaya E, Nizam I, Basarici I, Yildirim AB,Demir I, Kabukçu M, Yalçınkaya S, Ermiş C. Effect of MPV value on success of cardioversion at patients with nonvalvular atrial fibrillation. XIV International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2010 November 30-December 3 Abstract Book p.124, 2010.

B27. Akdemir B, Altekin RE, Yanıkoğlu A, Karakaş S, Ozbek SC, Kaya E, Aktaş A, BasariciI, Demir I, Değer N, Ermiş C. “The role of Grace risk score in estimation of coronary artery disease severity in patients with multivessel disease“. 7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 24-27 March 2011, Antalya Turkey.

B28. Akdemir B, Altekin RE, Gulcan A, Yanıkoglu A, Karakaş S, Kucuk M, Basarici I,Demir I, Ermiş C. “To determine the role of LAVI in prediction of conversion to sinus rhythm after cardioversion in non-valvular atrial fibrillation patients who are planned for cardioversion“. 8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 1-4 March 2012, Antalya, Turkey.

B29. Altekin RE, Kucuk M, Yanıkoglu A, Karakaş SM, Er A, Ozel D, Akdemir B, Oncel CR,Yıldırım AB, Yılmaz H, Ermiş C, Demir I. “Evaluation of the left ventricular regional function using two-dimensional speckle tracking echocardiography in patients with end-

11

stage renal disease with preserved left ventricular ejection fraction“.3rd World Heart Failure Congress, 29 November-02 December 2012, Istanbul, Turkey.

B30. Karakaş MS, Korucuk N, Tosun V, Altekin RE, Koç F, Özbek SC, Özel D, Ermiş C.“Red cell distribution width and neutrophil-to-lymphocyte ratio predict left ventricular dysfunction in acute anteriorST-segment elevation myocardial infarction“ 12h International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 10-13 March 2016, Antalya, Turkey.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Benditt, D.G., Ermiş, C., Lurie K.G., Sakaguchi, S. “Syncope”,Evidence-basedCardiology, ed. Yusuf, S., Cairns, J.A., Camm, A.J., Fallen, E.L. ve Gersh, B.T. 619-633,BMJ Books, London, 2003.

C2. Benditt, D.G. ve Ermiş, C. “Syncope of Unknown Cause: Prognosis andManagement”, Clinical Pacing and Electrophysiology, ed. Tse, H.F., Lee, K.L.F., Lau, C.P., 281-289, Monduzzi Editore, Bologna, Italy, 2003.

C3. Benditt, D.G., Tholakanahalli, V., Sakaguchi, S., Ermiş, C., Olivari, M.T. ve Lu, F.“Heart transplantation in frequently recurrent drug-refractory tachyarrhythmias, is it

worthwhile?” ed. Raviele A., 427-432, Springer-Verlag, Milan, Italy, 2004.

C4. Benditt, D.G., Ermiş, C., Lu, F. “Head-up Tilt-Table Test.”Clinical Electrophysiology:

From Cell to Bedside, ed. Zipes, D., Jalife, E. 812-822, Lippincott, Indiana, 2004.

C5. Jhanejee R.,Ermiş, C. ve Benditt, D.G.“CardiacPacing for Prevention of Syncope”Cardiac Pacing and Defibrillation ed. Lu F., Benditt D.G. 190-206, People’s MedicalPublishing House, China, 2008.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Yalçınkaya, S., Semiz, E., Ermiş, C. ve Değer, N. “Korunmamış sol ana koroner arterdarlığına stent uygulamamız.” Türk Girişimsel Kard Der, 3, 100-102 (1999).

D2. Ermiş C. ve Değer, N. “Kardiyak pacemaker.”Pamukkale Üniversitesi Tıp FakültesiDergisi,4, 111-126 (2000).

D3. Ermiş C. ve Değer, N. “İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatörler.”MedikalNetwork Kardiyoloji,7, 250-268 (2000).

D4. Ermiş  C.  ve Değer, N. “Pulmoner emboli.”  Ç.Ü.  Tıp  Fakültesi  Arşiv,  9, 381-403

(2000).

D5. Ermiş, C., Demir, I., Semiz, E., Yalcinkaya, S., Sancaktar, O., Tüzüner, F.E. veDeğer, N. “Hipertansif hastalarda heparin kaplı Jo-stent ile klasik NIR stentin akut ve subakut tromboz ile restenoz oranlarının karşılaştırılması.” Türk Girişimsel Kard Der, 4, 198-201 (2000).

D6. Demir, İ., Ermiş, C., Yılmaz, H. ve Belgi, A. “Akut miyokard infarktüsü sonrası serumkolesterol düzeyi ve streptokinazın kolesterol düzeyine etkisi.” Türk Kardiyol Dern Arş, 28, 734-739 (2000).

D7. Demir, İ., Ermiş, C., Semiz, E., Sancaktar, O. ve Ersel, F. “Myotonikdistrofideventriküler taşikardi ve amiodaron ile tedavisi.” Medikal Network Kardiyoloji, 7, 143-147 (2000).

12

D8. Demir, İ., Ermiş, C., Demir, F., Yalçınkaya, S., Semiz, E. ve Ersel, F. “İskemik kalphastalıklı premenopozal kadınlarda serum östradiol konsantrasyonu.” Medikal Network Kardiyoloji,7, 120-124 (2000).

D9. Ermiş, C., Demir, İ., Semiz, E., Yalçınkaya, S., Sancaktar, O., Tüzüner, F.E. veDeğer, N. “Antalya bölgesindeki koroner arter hastalarının demografik ve klinik özellikleri ve bu özelliklerin Türkiye ortalamaları ile karşılaştırılması.” Ana Kar Der, 1, 10-13 (2001).

D10. Ermiş, C., Demir, İ., Semiz, E., Yalcinkaya, S., Sancaktar, O., Tüzüner, F.E. veDeğer, N. “Koroner kalp hastalarında hipertansiyonun geç stent restenozuna etkisi.” Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, 14, 150-154 (2001).

D11. Demir, İ., Ermiş, C., Altunbaş, H. ve Balcı, M.K. “Diyabetik hastalarda serum HbA1cdüzeyi ve egzersiz kapasitesiyle ilişkisi.” Medikal Network Kardiyoloji, 8, 106-111 (2001).

D12. Ermiş, C., Kiliçkap, M. ve Tuzcu, E.M. “Koroner ateroskleroz tanısında damariçiultrason.” Türk Kardiyol Dern Arş, 30, 254-264 (2002).

D13. Demir, İ., Ermiş, C. ve Değer, N. “Kritik koroner stenozu olan aileselhiperkolesterolemili 15 yaşında kız” Medikal Network Kardiyoloji, 9, 57-60 (2002).

D14. Demir, İ., Yılmaz, H., Gülkesen, H., Zorlu, G. ve Ermiş, C. “Sağlıklı gebelerdesistolik ve diyastolik sol ventrikül fonksiyonları.” Medikal Network Kardiyoloji, 9, 335-340 (2002).

D15. Demir, İ., Yılmaz, H., Başarıcı, İ., Ermiş, C. ve Tüzüner, F.E. “Hipertansif hastalardabeta-bloker, kalsiyum antagonisti, diüretik ve anjiyotensin konverting enzim inhibitörlerinin maksimal egzersizde kan basıncı kontrolündeki etkinliği.” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 54, 293-300 (2002).

D16. Demir, İ., Yılmaz, H., Altekin, E., Başarıcı, İ., Ermiş, C. ve Zorlu, G. “Gestasyonelhipertansiyonun sol ventrikül geometrisi üzerine olan etkisi.” Türk Kardiyol Dern Arş, 30, 417-421 (2002).

D17. Ermiş, C., Yalçınkaya, S., Semiz, E. ve Değer, N. “Kronik total oklüzyonlarauygulanan anjiyoplastide işlemsel başarının prediktörleri.” Türk Girişimsel Kard Der, 7, 115-118 (2003).

D18. Ermiş, C., Sancaktar, O., Kabukçu, M., Yalçınkaya, S., Tüzüner, F.E. ve Değer, N.“Perkütan mitral balon valvüloplasti sonrası sol atriyum çapının regresyonunu belirleyen faktörler.” Medikal Network Kardiyoloji, 11, 94-197 (2004).

D19. Değer, N ve Ermiş, C. “Kronik total oklüzyonda girişimsel tedavi.”Türkiye KlinikleriDahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dergisi, 17, 139-142 (2004).

D20. Ermiş, C.,Yalçınkaya, S., ve Değer, N. “Nonfloroskopik İntrakardiyak Navigasyon ve İlk Kez Kullanıldığı Wollf-Parkinson-White Sendromu Olgusu.” Medikal Network Kardiyoloji 13, 203-205 (2005).

D21. Ermiş, C. “Akut Miyokard İnfarktüsü Komplikasyonları I: Ritim ve İletiBozuklukları”. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dergisi 2(42), 51-54 (2006)

D22. Değer, N ve Ermiş, C.”İlaçlar ve Elektrolit Değişikliklerine Bağlı EKG Bulguları”Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Dergisi 2, 53-55 (2006).

D23. Ermiş, C. “Atriyal fibrilasyon”.GalenosTıp Dergisi 9; 71-77 (2006)

13

D24. Ermiş, C.  ve  Benditt  D.G.  “Management  of Sycope”. TAPE Dergisi  4;  108-116

(2006).

D25. Ermiş, C. ve Kavaklı S. “Kalp Yetmezliği”.Actual Medicine Dergisi 14 (10); 12-16

(2006)

D26. Döşemeci L ve Ermiş, C. “Elektrokardiyografi Monitörizasyonu”. TürkYoğun BakımDerneği Dergisi 4; 38-40 (2006).

D27. Ermiş, C. “Akut Miyokard İskemisi Dışında Gelişen Acil Ritim ve İleti BozukluklarınınDeğerlendirimi ve Tedavisi”. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2(50), 27-30 (2006).

D28. Ermiş, C. “Sistemik Hastalıklarda EKG”.Türk Kardiyoloji Seminerleri 7(2), 183-188

(2007).

D29. Ermiş, C. “Kardiyak Resenkronizasyonda Optimal Programlama”.Ana Kar Der 7(1):

50-2 (2007).

D30. Ermiş, C. ‘Tekrarlayan vazovagal senkoplu hastalarda tedavi yaklaşımları.’TürkKardiyol Dern Arş, 35, 443-444 (2007).

D31. Ermiş C. ‘Postoperatif AF: Cerrahların Korkulu Rüyası.’Türk Kardiyoloji Seminerleri,

(10), 281-290, (2010).

D32. Ermiş C. ‘Ventriküler Prematüre Atımlı Hastaya Yaklaşım.’3 Konu 3 Konu, 1, 5-6

(2010).

D33. Özbek CS, Karakaş MS, Ermiş, C. “İleti Sistemi Bozukluklarında Tanısal Yöntemler”Türkiye Klinikleri J Cardiol 4, 9-18 (2011)

D34. Karakas SM, Ozbek SC, Er A, Akdemir B, Altekin ER, Gulcan AR, Yanikoglu A, KucukM, Ermis C. ‘Right Heart Thrombus Entrapped in Patent Foramen Ovale with Pulmonary Embolism in a Patient with Primary Hypercoagulable State.’ Dicle Medical Journal, 39

(3), 440-444 (2012).

D35. Akdemir B, Altekin ER, Kucuk M, Yanikoglu A, Karakas SM, Aktas A, Ermis C.‘TheSignificance of the Left Atrial Volume Index in Cardioversion Success and Its Relationship with Recurrence in Patients with Non-valvular Atrial Fibrilaation Subjected to Electrical Cardioversion: a Study on Diagnostic Accuracy.’ Anadolu Kardiyol Derg 13 (1), 000-000 (2013)

D36. Tolunay SH, Ermis C.‘İstenmeyen Kardiyovasküler Yan Etkileri Bulunan İlaçlar;Antidepresan ve Antipsikotikler’ Türk Kardiyoloji Seminerleri 12, 308-316 (2013)

D37. Kucuk M, Ermis C. ‘Pacemaker ve İmplante Edilebilen KardiyoverterDefibrilatörlerde Mod Seçimi’ Türkiye Klinikleri J Cardiol 6, 25-34 (2013)

D38.Ermiş, C. “Egzersizle Oluşan Aritmiler”.Türkiye Girişimsel Elektrofizyoloji Dergisi(yayında).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ermiş, C., Kabukçu, M., Sancaktar, O., Değer, N. ve Tüzüner, F.E. “Perkütan mitralbalon valvüloplasti sonrası sol atriyum çapının regresyonunu belirleyen faktörler.” XVI.

14

Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, 28, 301(2000).

E2. Ermiş, C., Tuncer, M., Demir, İ., Belgi, A., Yılmaz, H. ve Tüzüner, F.E. “Kardiyakelastisite SAPD hastalarında düşük kalsiyumlu diyalizat ile artar.” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, 28, 229 (2000).

E3. Ermiş, C., Semiz, E., Yalçınkaya, S. ve Değer, N. “Heparin kaplı Jo stent ilekonvansiyonel NIR stentin başlangıç etkinliği ve uzun dönem takiplerinin karşılaştırılması.” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, 28, 11 (2000).

E4. Tuncer, M., Ermiş, C., Güç, D., Sağıroğlu, M., Özcan, Z., Süleymanlar, G., Yakupoğlu,G. ve Ersoy, F.F. “SAPD hastalarında düşük kalsiyumlu diyalizat kardiyak elastisiteyi arttırır.” 17. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 5-9 Haziran, İstanbul. Abstract Kitabı, 135 (2000).

E5. Demir, İ., Yılmaz, H., Belgi, A. ve Ermiş, C. “Trombolitik tedavi uygulanan akutmiyokard infarktüsü olgularında infarkt arteri TIMI akımlarına göre serum C-Reaktif Protein ve infarkt genişliğinin araştırılması.” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, 28, 96 (2000).

E6. Demir, İ., Yılmaz, H., Belgi, A. ve Ermiş, C. “Akut miyokard infarktüsündestreptokinaz uygulanan ve uygulanmayan olgularda tepe C-Reaktif Protein ve tepe hidroksibütirat dehidrogenaz düzeyinin karşılaştırılması.” XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2000, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, 28, 95 (2000).

E7. Ermiş, C., Collins, J. ve Benditt, D.G. “Çift odacıklı ICD sistemlerinde uygunsuzdefibrilasyon eşiklerinin değerlendirilmesi.” XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2001, İzmir. Türk Kardiyol Dern Arş, 29, 43 (2001).

E8. Ermiş, C., Benditt, D.G., Iskos, D., Samniah, N., Lurie, K.G., Padanilam, B. veSakaguchi, S. “Klasik transtorasik kardiyoversiyona dirençli atriyal fibrilasyon vakalarında bifazik dalga formlu kardiyoversiyon uygulaması.” XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2001, İzmir. Türk Kardiyol Dern Arş, 29, 23 (2001).

E9. Ermiş, C., Boz, A., Yalçınkaya, S., Semiz, E., Sancaktar, O. ve Değer, N. “Kronik totaloklüzyonlarda reperfüzyon tedavisinin sol ventrikül sistolik fonksiyonları ve bölgesel duvar hareketleri üzerine olan etkisinin ekokardiyografik ve sintigrafik değerlendirimi.” XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13-16 Ekim 2001, İzmir. Türk Kardiyol Dern Arş, 29, 4(2001).

E10. Ermiş, C., Zhu, A.X., Pham, S., Pierce, C ve Benditt, D.G. “Farklı endikasyonlarlaICD implantasyonu uygulanmış hastalarda gelisen ventriküler aritmi karakteristikleri.” XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, 30,85 (2002).

E11. Ermiş, C., Zhu, A.X., Benditt, D.G., Iskos, D., Lurie, K.G. ve Sakaguchi, S. “ICDimplante edilmiş hastalarda aritmisiz geçirilen dönemlerin ventriküler aritmi riskine etkisi.” XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, 30, 86 (2002).

E12. Ermiş, C., Samniah, N., Lurie, K.G., Sakaguchi, S. ve Benditt D.G.“Nörokardiyojenik refleks senkobunda non-sinaptik bölgelerin dolaşımdaki norepinefrin düzeylerine katkısı.” XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, 30, 98 (2002).

15

E13. Ermiş, C., Zhu, A.X., Sinha, S., Iskos, D., Sakaguchi, S., Lurie, K.G. ve Benditt D.G.“Atriyal fibrilasyon ve flutter için bifazik dalga formlu kardiyoversiyonun monofazik dalga formuna oranla etkinliği.” XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, 30, 195 (2002).

E14. Ermiş, C., Zadei, G., Zhu, A.X. ve Benditt D.G. “Kardiyak transplantasyonadaylarında ICD implantasyonunun sürvi üzerine etkisi.” XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5-8 Ekim 2002, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, 30, 17(2002).

E15. Ermiş, C., Zhu, A.X., Hiltner, L., Sakaguchi, S. ve Benditt D.G. “Farklı ventrikülertaşiaritmi endikasyonlarıyla ICD uygulanmış vakalarda ventriküler aritmi burden analizi.” XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2003, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, 31,541 (2003).

E16. Ermiş, C., Zhu, A.X., Lu, F., Sakaguchi, S. ve Benditt D.G. “İmplante edilebilirkardiyoverter defibrilatör uygulanan hastalarda biventriküler kardiyak uyarının ventriküler aritmi frekansı üzerine etkisi.” XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2003, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, 31, 611 (2003).

E17. Ermiş, C., Zadei, G., Zhu, A.X., Collins, J.A. ve Benditt D.G.“ICD ile AdjuvanAmiodaron ve Beta-Bloker Tedavisinin Kalp Transplantasyonu Adaylarinda Sürvi Üzerine Etkisi.” XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27-30 Kasım 2004, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş,32, 495 (2004).

E18. Ermiş, C., Lurie, K.G., Zhu, A.X., Sakaguchi, S. ve BendittD.G.“Biventriküler ICDve Biventriküler Pacemaker Tedavilerinin Kalp Yetmezliği Hastalarında Survi Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması.” XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27-30 Kasım 2004, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş,32, 426 (2004).

E19. Ermiş, C., Seutter, R., Tholakanahalli, V., Cytron, J., Zhu, A.X., Lu, F., Sakaguchi, S., Lurie, K.G. ve Benditt D.G. “Biventriküler ICD Sistemleri ile Konvansiyonel ICD Sistemlerinin Ventriküler Takiaritmi Burden Analizi Açısından Karşılaştırılmaları.” XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27-30 Kasım 2004, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş,32, 446(2004).

E20. Ermiş, C., Zhu, A.X., Lurie, K.G., Sakaguchi, S. ve Benditt D.G. “İskemik ve Non-iskemik Kardiyomiyopati Hastalarında Ventriküler Aritmi Burden Analizi” XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27-30 Kasım 2004, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş,32, 417(2004).

E21. Altekin, E., Avşar, Ö., Ermiş, C., “Yılmaz, H., Yazıcıoğlu, G. ve Yalçınkaya, S. İnsülinDirenci ve Hipertansiyon Arasındaki İlişki” VII. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 25-29 Mayıs 2005, Antalya. Kongre Kitabı 59 (2005).

E22. Ekiz, Ö., Avşar, Ö., Yalçınkaya, S., Küçük, M., Çetin, S., Akcan, S., Ermiş, C. VeYılmaz, H. “Ürik asit düzeyleri: Metabolik Sendromun Özellikle Kadınlardaki Bir Belirleyicisi” XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Kasım 2005, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş,Suppl I, 103 (2005).

E23. Avşar,Ö.,Altekin, E., Ermiş, C., Yılmaz, H. ve Yalçınkaya, S., “Hipertansiyon veİnsülin Direnci Arasındaki İlişki” XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Kasım 2005, Antalya. Türk Kardiyol Dern Arş, Suppl I, 37 (2005).

E24. Ermiş, C.“Atriyal fibrilasyonda tedavi; ritim ve hız kontrolü.” 3. Akdeniz İçHastalıkları Günleri 26 Şubat-1 Mart 2009, Antalya Kongre Kitabı 62-63 (2009).

16

E25. Uyar Z, Basarici I, Yılmaz H, Demir I, Belgi A, Yalçınkaya S, Aktaş A, Değer N,Ermiş C. “İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör taşıyan iskemik ve noniskemik kardiyomiyopatili hastalarda ventriküler aritmi frekansı farkları” XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2009, İstanbul.

E26. Uyar Z, Basarici I, Yılmaz H, Demir I, Belgi A, Yalçınkaya S, Aktaş A, Değer N,Ermiş C. “İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör takılmış hastalarda amiodaron tedavisinin ventriküler aritmi frekansı üzerine etkisi” XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2009, İstanbul.

E27. Basarici I, Uyar Z, Koç S, Gülcan AR, Karakaş MS, Özbek SC, Ermiş C, Belgi A,Kabukçu M. “Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda karotis arterlerde yeniden biçimlenme farklıklıklarının değerlendirilmesi” XXV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2009, İstanbul.

E28. Akdemir B, Altekin RE, Karakaş S, Aktaş A, Kaya E, Yanıkoğlu A, Başarıcı İ, Belgi A,Yılmaz H, Değer N, Ermiş C. “Nonvalvüler atriyal fibrilasyon hastalarında başarılı elektriksel kardiyoversiyon için gerekli enerji seviyesi ile sol atriyal çap değerlerinin karşılaştırılması” XXVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 21-24 Ekim 2010, İstanbul.

E29. Özbek SC,Altekin RE, Akdemir B, Yanıkoğlu A, Yalçınkaya S, Ermiş C, Çilli A.“Obstruktif uyku apnesi olanlarda sol atriyal mekanik fonksiyonun değerlendirilmesi” XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27-30 Ekim 2011, İstanbul.

E30. Altekin RE, Yanıkoğlu A, Karakaş S, Kılınçkaya İ, Çağlar B, Avcı F, Ermiş C, KabukçuM. “Obstruktif uyku apne sendromlu hastalarda sağ ventrikül fonksiyonlarının speckle tracking ekokardiyografi ile değerlendirilmesi” XXVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27-30 Ekim 2011, İstanbul.

E31. Öncel C, Ermiş C. “Çocuk ve Genç Erişkinlerde (35 yaşaltı) Dislipidemiye Yaklaşım”

9. Metabolik Sendrom Sempozyumu, 5-8 Nisan 2012, Antalya.

E32. Yanıkoğlu A, Yıldırım AB, Altekin RE, Kucuk M, Basarici İ, Karakaş SM, Akdemir B,Ucar M, Oncel CR, Kaya E, Ermis C, Yalcinkaya AS, Demir I. “Kalp Yetersizlikli Hastalarda NT-proBNP Düzeyleri ile Sol Atriyal Hacim İndeksi ve Sol Ventrikül Dolum Basınçlarının Tahmininde Kullanılan Doppler Parametreleri Arasındaki İlişki” XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2012, Antalya.

E33. Karakaş SM, Özbek SC, Er A, Akdenir B, Altekin RE, Gülcan AR, Yanıkoğlu A, KucukM, Ermiş C. “Primer Pıhtılaşma Bozukluğu Olan Bir Hastada Pulmoner Emboliye Sebep Olan ve Patent Foramen Ovalede Tuzaklanmış Sağ Kalp Trombüsü” XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2012, Antalya.

E34. Altekin RE, Kucuk M, Yanıkoğlu A, Karakaş SM, Er A, Ermis C, Demir I. “SolVentrikül Ejeksiyon Fraksiyonu Korunmuş Son Evre Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Sol Ventrikül Fonksiyonlarının 2-Boyutlu Benekli İzlem Ekokardiyografi Yöntemi İle Değerlendirilmesi” XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2012, Antalya.

E35. Akdemir B, Altekin RE,Kucuk M, Karakaş SM, Yanıkoğlu A, Aktaş A, Demir I, ErmişC. “Elektriksel Kardiyoversiyon Planlanan Valvüler Olmayan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Sol Atriyum Volüm İndeksinin Kardiyoversiyon Başarısı ve Erken Dönem Atriyal Fibrilasyon Tekrarı İle ilişkisi” XXVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11-14 Ekim 2012, Antalya.

17

E36. Tosun V, Korucuk N, Kılınç AY, Uygun T,Altekin RE, Güntekin Ü, Ermiş C.“Evaluation of atrial electromechanical funcitons in dipper and-dipper hypertension patients using left atrial strain P wave dispersion and P Terminal Force” XXXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 20-23 Ekim 2018, Antalya.

F. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

F1. Değer, N. ve Ermiş, C. “Senkop.”Klinik Kardiyoloji. Ed. Erol, Ç., 349-354, MedicalNetwork, Ankara, 2004.

F2.      Ermiş, C.    “ICD Batarya ve Elektrod Sistemleri        Pacemaker ve ICD. Ed. Oto, A.,

223-230, Erkem Yayınevi, Ankara, 2005.

F3. Ermiş C. ‘Atriyal Taşikardilerde Ablasyon’. Ed. Görenek B, 221-226, Nobel TıpKitabevleri, İstanbul (2010).

F4. Değer, N ve Ermiş C. ‘Senkop’Klinik Kardiyoloji. Ed. Erol, Ç., 399-404, MedicalNetwork, Ankara, 2010.

F5. Değer, N. ve Ermiş, C. “Ani Kardiyak ÖlümKardiyoloji. Ed. Erol, Ç., MedicalNetwork, Ankara, (yayında).

F6.      Ermiş C. ‘Senkop ve Hipotansiyon’. (yayında).

  • Diğer yayınlar:

G1. Ermiş, C. “Kardiyovasküler Bozukluklar: Kalp Hastalığı.”(Çeviri)Çeviri Editörleri:

Süleymanlar, G. Ve Çoban, E. 260-300, Palme yayınevi, Ankara, 2006.

G2. Ermiş, C. “Kolay EKG-Yorumlar Ayırıcı Tanılar.”(Çeviri) 3P Pharma PublicationPlanning Yayınevi, İstanbul, 2007.

G3. Ermiş, C. “Kardiyovasküler Bozukluklar: Kalp Hastalıkları.” (Çeviri) Çeviri Editörleri:

Süleymanlar, G. Ve Çoban, E. 247-284, Palme yayınevi, Ankara, 2010.

G4.    Ermiş,   C.   “Kardiyovasküler   Bozukluklar:   Vasküler  Hastalıklar.”   (Çeviri)     Çeviri

Editörleri: Süleymanlar, G. Ve Çoban, E. 285-310, Palme yayınevi, Ankara, 2010.

H. Uluslararası Bilimsel Toplantı Konuşmaları ve Oturum Başkanlıkları:

H1. Ermiş, C. ‘Biphasic Cardioversion for Atrial Fibrillation. Is it the New Standard?’Cardiac Arrhythmias, 14th Annual CME Course. Earle Brown Heritage Center, Brooklyn. Friday, April 19, 2002, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri.

H2. Ermiş, C. ‘Transcatheter Radiofrequency Ablation: A New Treatment.’ CardiacArrhythmias, Cardiac Arrhythmias, 14th Annual CME Course. Earle Brown Heritage Center, Brooklyn. Friday, April 19, 2002, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri.

H3. Ermiş, C. ‘Case Studies in Atrial Fibrillation Using 2002 ACC/AHA Guidelines.’ CardiacArrhythmias, 15th Annual CME Course. Earle Brown Heritage Center, Brooklyn. Friday, April 4, 2003, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri.

18

H4. Ermiş, C. ‘Case Studies in Ventricular Arrhythmias/Risk Stratification.’ CardiacArrhythmias, 15th Annual CME Course. Earle Brown Heritage Center, Brooklyn. Friday, April 4, 2003, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri.

H5. Ermiş, C. ‘Future of Antiarrhythmic Therapy in the Management of Arrhythmias.’University of Minnesota Clinical Cardiac Electrophysiology Symposium. St Paul. Saturday, November 15, 2003, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri.

H6. Ermiş, C. ‘Arrhythmia Burden During ICD Follow-Up of Patients with Non-sustainedand Sustained Ventricular Tachyarrhythmias.’ Cardiac Arrhythmia Center’s Annual Electrophysiology Seminar and Dinner. St Paul. Monday, May 24, 2004, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri.

H7. Ermiş, C. ‘Biventricular Pacemaker Implantation’The 3rd International SummerSchool on Cardiac Arrhythmias, Sept. 9-12 2005, Eskisehir.

H8. Ermiş, C. ‘Stress Test’The 7th International Congress of Nuclear Oncology, May 13-

17 2006, Antalya.

H9. Ermiş, C. ‘Optimal programming in cardiac resynchronization therapy’The 34thInternational Congress on Electrocardiology’ June 27-30, 2007, İstanbul.

H10. Ermiş, C. ‘Minimally Invasive Af Surgery’ ISMICS International Society for MinimallyInvasive Cardiothoracic Surgery Winter Workshop November 30, 2007, Antalya.

H11. Ermiş, C. ‘Ventricular Arrhytmias; Demographics and Therapeutics’ CardiacArrhythmia Center’s Annual Electrophysiology Seminar. May 14, 2007, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri.

H12. Ermiş, C. ‘Nonresponders to CRT’  Update CongressNovember 29 2008, Antalya.

H13. Ermiş, C. ‘Live Case;AF Surgery Panel’ Update Congress November 29 2008,Antalya.

H14. Ermiş, C. ‘Atrial fibrillation (Ablation)’ Cardiorhythm 20-22 February 2009, HonkKong.

H15. Ermiş, C. ‘Prevention and Treatment of Vasovagal Syncope’ Cardiorhythm 20-22February 2009, Honk Kong.

H16. Ermiş, C. ‘Update on Device Therapy’ 5th Congress of Update in Cardiology andCardiovascular Surgery 24-28 September 2009, Antalya.

H17. Ermiş C. ‘Difficulties in catheter ablation of Accessory Pathways’. 11th edition ofVenice Arrhythmias, October 4-7 2009, Venedik, İtalya.

H18. Ermiş C. ‘Ventricular arrhythmias: Pathogenetic and Clinical Aspects’. 11th edition ofVenice Arrhythmias, October 4-7 2009, Venedik, İtalya.

H19. Ermiş, C. ‘Atrial selective therapies; Look to the Future’ 6th Congress of Update inCardiology and Cardiovascular Surgery 15-18 April 2010, Izmir.

H20. Ermiş, C. ‘Physiological Impact of Device Therapies’ Cardiostim 2010 Nice,Akropolis, 16-19 June 2010, Nice, Fransa.

H21. Ermiş, C. ‘ Bradyarrhythmias’ Pedirhythm 4, 22-25 September, 2010,İzmir,Türkiye.

H22. Ermiş, C. ‘ Bradyarrhythmias’ Pedirhythm 4, 22-25 September, 2010,İzmir,Türkiye.

19

H23. Ermiş, C. ‘Rhythm Control vs Rate Control in the ICCU’ Acute Cardiac Care 2010Copenhagen 16-19 October 2010, Kopenhag, Danirmarka.

H24. Ermiş, C. ‘No-reflow in Primary PCI Reperfusion’ Acute Cardiac Care 2010Copenhagen 16-19 October 2010, Kopenhag, Danirmarka.

H25. Ermiş, C. ‘Recurrent falls in conduction disturbances’ XIV International Symposiumon Progress in Clinical Pacing 2010 November 30-December 3 2010, Roma, İtalya.

H26. Ermiş, C. ‘Ablations in Preexcitation Syndromes: Problems and Solutions’Cardiorhythm 2011, 25-27 February 2011, Hong Kong.

H27. Ermiş, C. ‘What is New in AF Ablations?’ Cardiorhythm 2011,                  25-27 February

2011, Hong Kong.

H28. Ermiş, C. ‘Patient Selection for Cardiac Resynchronisation therapy’ First JointTurkish-Russian Cardiology Meeting, 8-11 April 2011, St Petersburg, Rusya.

H29. Ermiş, C. ‘Difficulties in Catheter Ablation of Accessory Pathways’ CardiacArrhythmia Center Annual Electophysiology Seminar, May 9, 2011, Minneapolis, Amerika Birleşik Devletleri.

H30. Ermiş, C. ‘AF Ablation Strategies’ Iran-Turkey Forum of Arrhytmias and HeartFailure, 28-29 September 2011, Tehran, Iran.

H31. Ermiş, C. ‘AF and Anticoagulation’ Iran-Turkey Forum of Arrhytmias and HeartFailure, 28-29 September 2011, Tehran, Iran.

H32. Ermiş, C. ‘Common Problems with Permanent Pacemakers’ Iran-Turkey Forum ofArrhytmias and Heart Failure, 28-29 September 2011, Tehran, Iran.

H33. Ermiş, C. ‘Approaches to Non-ischemic VT in Turkey’ 14th WSA-ICPES WorldSociety of Arrhytmias Congress, 11-14 December 2011, Athens, Greece.

H34. Ermiş, C. ‘Pharmacological Management of Arrhythmias’ 14th WSA-ICPES WorldSociety of Arrhytmias Congress, 11-14 December 2011, Athens, Greece.

H35. Ermiş, C. ‘VT Ablation’ 8th Congress of Update in Cardiology and CardiovascularSurgery 1-4 March 2012, Antalya, Turkey.

H36. Ermiş, C. ‘Ablation for Tachyarrhythmias’ 6th Congress of Update in Cardiology andCardiovascular Surgery 1-4 March 2012, Antalya, Turkey.

H37. Ermiş, C. ‘Oral Factor Xa Inhibitors: Rivaroxaban: Reflections from Rocket AF andSubstudies’ 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 1-4 March 2012, Antalya, Turkey.

H38. Ermiş, C. ‘Primary PCI During Off-hours is not Related with Increased Mortality’Acute Cardiac Care 2012, 20-22 October 2012, Istanbul, Turkey.

H39. Ermiş, C. ‘CRT in Heart Failure Patients with a Conventional Pacemaker Indication’3rd World Heart Failure Congress, 29 November-02 December 2012, Istanbul, Turkey.

H40. Ermiş, C. ‘Antiarrhythmic Drug Combination Effort: Dronedarone and Ranolazine’9th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 21-24 March 2013, Antalya, Turkey.

H41. Ermiş, C. ‘What is Atrial Fibrillation? Why is it important?’ 9th Congress of Updatein Cardiology and Cardiovascular Surgery 21-24 March 2013, Antalya, Turkey.

20

H42. Ermiş, C. ‘Atrial Fibrillation as a Cause of Stroke’ 9th Congress of Update inCardiology and Cardiovascular Surgery 21-24 March 2013, Antalya, Turkey.

H43. Ermiş, C. ‘Ventricular Pacing Avoidance Algorithms’10 th Congress of Update inCardiology and Cardiovascular Surgery 13-16 March 2014, Antalya, Turkey.

H44. Ermiş, C. ‘Catecholamines in Vasovagal Syncope-Surrenal or Surreal?’ Cardiostim

2014 18-21 June 2014, Nice, France.

H45. Ermiş, C. ‘Catecholamines in Vasovagal Syncope-Surrenal or Surreal?’ APHRS 2014

29 Oct-01 Nov 2014, New Delhi, India.

H46.Ermiş, C. ‘When and for which patient the lower price is acceptable in the CIEDpurchase?’ XVI International Symposium on Progress in Clinical Pacing 2-5 December 2014, Rome, Italy.

H47. Ermiş, C. ‘Pacing for Neurocardiogenic Syncope; When to Use and How to Program’11 th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 26-29 March 2015, İstanbul, Turkey.

H48. Ermiş C. ‘Stroke Prevention in Patients with Atrial Fibrillation’. 14th Edition of VeniceArrhythmias, October 16-18 2015, Venedik, İtalya.

H49. Ermiş C. ‘Atrial Fibrillation and Heart failure; The Chicken and the Egg Story’.31st Great Wall International Cardiology Meeting, October 29-November 1, 2015, Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti.

H50. Ermiş, C. ‘I Havea Patient Who Has a GI Bleeding with Warfarine’ 12th Congressof Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 10-13 March 2016, Antalya, Turkey.

H51. Ermiş, C. ‘NOACs, Challenging Situations in Clinical Practice’12 th Congress ofUpdate in Cardiology and Cardiovascular Surgery 10-13 March 2016, Antalya, Turkey.

H52. Ermiş, C. ‘Preexcitation: ECG Localisation Algorithms’12 th Congress of Update inCardiology and Cardiovascular Surgery 10-13 March 2016, Antalya, Turkey.

H53. Ermiş, C. ‘Innovative Pacing and Defibrillation’12 th Congress of Update inCardiology and Cardiovascular Surgery 10-13 March 2016, Antalya, Turkey.

H54. Ermiş, C. ‘Cardiac Resynchronization Therapy: Innovative Approaches’12 th AnnualCongress of the European Cardiac Arrhythmia Society, 17-19 April 2016, Paris, France.

H55.Ermiş, C. ‘Cryoablation fot PVI in Patients with Atrial Fibrillation’ Cardiac ArrhythmiaCenter Annual Electophysiology Seminar, May 9, 2016, Minneapolis, Amerika Birleşik Devletleri.

H56. Ermiş, C. ‘Antiarrhythmic Drugs Therapy for Ventricular Arrhythmias; When toStart, When to Stop’ XVII International Symposium on Progress in Clinical Pacing, 29 Nov 29-2 Dec 2016, Rome, Italy.

H57. Ermiş, C. ‘Lead Extraction: Which is the Best Way?’ XVII International Symposiumon Progress in Clinical Pacing 29 Nov 29-2 Dec 2016, Rome, Italy.

H58. Ermiş, C. ‘What’s New in Adult Electrophysiology? Novel Antiarrhythmic Drugs’Pedirhythm 7, 4-7 February, 2017, Thessaloniki, Greece.

H59. Ermiş, C. ‘Bad Habits and AF; Do Lifestyle Changes Help?’13 th Congress ofUpdate in Cardiology and Cardiovascular Surgery 23-26 March 2017, Cesme, Turkey.

21

H60. Ermiş, C. ‘A Workshop for Arrhythmia Pratice’14 th Congress of Update inCardiology and Cardiovascular Surgery 5-8 April 2018, Antalya, Turkey.

H61. Ermiş, C. ‘Should Patients with Congenital CHB undergo Permanent Pacing’14 thCongress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 5-8 April 2018, Antalya, Turkey.

H62. Ermiş, C. ‘Atrial Fibrillation Ablation in Chronic Heart Failure’6 th World HeartFailure Congress 21-24 June 2018, Baku, Azerbaijan.

H63. Ermiş, C. ‘Chairing Oral Abstract Session 3’6 th World Heart Failure Congress 21-

24 June 2018, Baku, Azerbaijan.

I. Ulusal Bilimsel Toplantı Konuşmaları:

I1. Ermiş, C. ‘Senkop’lu Hastaya Yaklaşım.’Aritmi Tedavisinde Güncel YaklaşımlarToplantısı. 13-14 Mayıs 2005, İstanbul.

I2. Ermiş, C. ‘Nörokardiyojenik Senkop’ ta Farmakolojik Tedavi’. 21. Ulusal KardiyolojiKongresi, 26-29 Kasım 2005, Antalya.

I3. Ermiş, C. ‘Senkop’. Kardiyoloji’ de Aciller Toplantısı. 17 Aralık 2005, Diyarbakır.

I4. Ermiş, C. ‘Ani Kardiyak Ölüm İçin Genetik Tarama’’. Aritmi 2006 Toplantısı. 2-4Haziran 2006, Antalya.

I5. Ermiş, C. ‘Egzersize Bağlı Gelişen Aritmiler’. 22. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28Kasım 2006, Antalya.

I6. Ermiş, C. ‘Pacemaker hastasına yaklaşım.’ 3. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 2-6 Mayıs

2007, Antalya.

I7. Ermiş, C. ‘Örneklerle EKG’’.Aritmi 2007 Toplantısı. 25-26 Mayıs 2007, Antalya.

I8. Ermiş,C. ‘Atriyal Fibrilasyonda Sinüs Ritmi Korunmasında Amiodaron ilk SeçenekOlmalıdır’ 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 19-23 Ekim, 2007, Antalya.

I9. Ermiş,C. ‘Disritmiler’ 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 19-23 Ekim, 2007, Antalya.

I10. Ermiş,C. ‘Ventriküler Aritmiler’ Kalp Hastalıklarında Tanı ve TedaviGüncellemeToplantısı 16 Aralık, 2007, İzmir.

I11. Ermiş, C. ‘Güncel Kılavuzlar Ne Diyor? Senkop 2006’ Aritmi 2008 31 Mayıs, 2008,Antalya.

I12. Ermiş, C. ‘ Senkoplu Bir Olgu-Tartışma’. 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 25-27 Ekim

2008, İstanbul.

I13. Ermiş, C. ‘ICD Vaka Tartışması’. Ablasyon ve Cihaz Kursu, 20 Aralık 2008, Ankara.

I14. Ermiş, C. ‘Atriyal Fibrilasyonda Tedavi, Ritim ve Hız Kontrolü’. 3. Akdeniz İçHastalıkları Günleri. 26 Şubat-1 Mart 2009, Antalya.

I15. Ermiş, C. ‘Senkop Tedavisinde Yenilikler’ Aritmi 2009 23-25Mayıs, 2009, Antalya.

22

I16. Ermiş, C. ‘ Bradiaritmi ve Bloklar’. 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2009,İstanbul.

I17. Ermiş, C. ‘Örneklerle ICD Vaka Tartışmaları’. Ablasyon ve Cihaz Kursu, 12 Aralık

2009, Ankara.

I18. Ermiş, C. ‘Akut Sol Kalp Yetmezliği’ 4. Akdeniz İç Hastalıkları Günleri. 25-28Şubat

2010, Antalya.

I19. Ermiş, C. ‘Cihaz Ömrünü Uzatmada İpuçları’Aritmi 2010, 22-25 Nisan 2010,İstanbul.

I20. Ermiş, C. ‘EKG örnekleriyle aritmiler’ 14. Pratisyen Hekim Kongresi, 22-26 Mayıs,

2010, Antalya.

I21. Ermiş, C. ‘SVT’ler-Preeksitasyon’. Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı 2010, 30Eylül-3 Ekim 2010, Antalya.

I22. Ermiş, C. ‘Non-ST Elevasyonlu AKS Tedavisi’ 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 21-24Ekim 2010, İstanbul.

I23. Ermiş, C. ‘Kardiyolojide İlaç Uygulamaları’. 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 21-24Ekim 2010, İstanbul.

I24. Ermiş, C. ‘Örneklerle ICD Vaka Tartışmaları’. Ablasyon ve Cihaz Kursu, 15 Ocak

2011, Ankara.

I25. Ermiş, C. ‘Disritmiler’. 30. İleri Kardiyak Yaşam DesteğiKursu, 16 Nisan 2011,Antalya.

I26. Ermiş, C. ‘Kardiyak Resenkronizasyonda Hasta Seçimi ve Endikasyonlar’. KalpYetmezliği ve Aritmi Ortak Toplantısı, 12-15 Mayıs 2011, İzmir.

I27. Ermiş, C. ‘Kalp Naklinin Endikasyonları’. Transplantasyon 2011, 12-16 Ekim 2011,Antalya.

I28. Ermiş, C. ‘EKG-Aritmi Kursu’. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 27-30 Ekim 2011,İstanbul.

I29. Ermiş, C. ‘Örneklerle Pacemaker Vaka Tartışmaları’. Ablasyon ve Cihaz Kursu, 21Ocak 2012, Ankara.

I30. Ermiş, C. ‘Türkiye’de ve Dünyada Kalp Hastalıkları’. 4. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi

9-10 Mart 2012, Antalya.

I31. Ermiş, C. ‘Atriyal Fibrilasyonda Ritim Kontrolü’. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2012, 16-

17 Mart 2012, Antalya.

I32. Ermiş C. ‘Bitmeyen Tartışma AF: Ritim Kontrolü Yeterlidir’. Türk Kardiyoloji DerneğiE-Kongresi, 30 Mart 2012, İstanbul.

I33. Ermiş,  C.  ‘Çocuk  ve  Genç  Erişkinlerde  (35  yaşaltı)  Dislipidemiye  Yaklaşım’.  9.

Metabolik Sendrom Sempozyumu 2012, 05-08 Nisan 2012, Antalya.

I34. Ermiş, C. ‘Aritmi Mekanizmaları’. Aritmi 2012, 08-10 Haziran 2012, İzmir.

23

I35. Ermiş, C. ‘Lead’siz Pacemaker’lar ve Subkutan ICD’ler; Yaygın Kullanım Mümkünmü?’ VI. Geleneksel Kardiyovasküler Güncelleme Toplantısı 2012, 27-30 Eylül 2012, Dalaman, Muğla.

I36. Ermiş, C. ‘Supraventriküler Taşikardili Hastada Ne Yapalım?’.28. Ulusal KardiyolojiKongresi 2012, 11-14 Ekim 2012, Antalya.

I37. Ermiş, C. ‘Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedavileri’. 38. İleriKardiyak Yaşam Desteği Kursu 2012, 11-12 Ekim 2012, Antalya.

I38. Ermiş C. ‘Atriyoventriküler Nodal Reentran Takikardi Olgu’. 5. Ablasyon ve CihazKursu 9 Şubat 2013, Adana.

I39. Ermiş C. ‘Güncel Kılavuzlar Işığında AF Tedavisi’. 2. Uludağ Kardiyoloji Günleri 1-3Mart 2013, Bursa.

I40. Ermiş C. ‘2013’de AF’de VKA yeri vardır: Hayır’ Türk Kardiyoloji Derneği E-Kongresi, 10 Nisan 2013, İstanbul.

I41. Ermiş C. ‘Yapay Kalp Endikasyonları’  20. Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Kongresi,

18-21 Nisan 2013, Antalya.

I42. Ermiş C. ‘Atriyal Fibrilasyonda İnme Riskinin Değerlendirilmesi ve Antikoagülan Tedavi’ Atriyal Fibrilasyon Zirvesi 2013, 24-25 Mayıs 2013, Gazimagosa, KKTC.

I43. Ermiş C. ‘Son Kılavuzlar Eşliğinde Atriyal Fibrilasyon Tedavisine Yaklaşım’ Kalp yetersizliği ve Aritmi ÇG Ortak Toplantısı, 06-09 Haziran 2013, Eskisehir.

I44.  Ermiş,  C.  ‘İskemik  Kalp  Hastalığında  Kardiyak  Resenkronizasyon  Tedavisi’.  29.

Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2013, 26-29 Ekim 2013, Antalya.

I45.Ermiş, C. ‘Hiperlipidemi Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar’. 18. Pratisyen HekimlikKongresi 2013, 14-17 Kasım 2013, Antalya.

I46.Ermiş, C. ‘Ritim ve Hız Kontrolu Gereken Hasta Grubunun Belirlenmesi’. Kardiyo-bahar Kardiyoloji bahar Güncellemesi, 08-11 Mayıs 2014, İzmir.

I47.Ermiş, C. ‘Senkoplara Yaklaşım’. 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi, 30-31 Mayıs2014,Antalya.

I48.Ermiş, C. ‘Cihaz Tedavisinde Yenilikler’. 3. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi, 30-31 Mayıs

2014, Antalya.

I49. Ermiş, C. ‘ESC 2013 Kılavuzunda Neler Değişti ve Sorunlar Çözüldü mü?’ 30. TürkKardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya

I50.Ermiş, C. ‘Atriyal Fibrilasyon Önlenebilir mi? Önleyemediklerimizi Nasıl TedaviEtmeliyiz? Son Antiaritmik İlaç Çalışmaları’ Ulusal Aritmi Toplantısı, 13-15 Şubat 2015, Konya.

I51. Ermiş, C. ‘Temassız Haritalandırma Yöntemleri’ 4. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi, 10-11Nisan 2015, Antalya.

I52. Ermiş, C. ‘Aritmilerin EKG ile Tanısı ve Tedavi Yaklaşımları’Birinci BasamaktaSürekli Tıp Eğitimi 19. Ulusal Kongresi, 25-26 Mayıs 2015, Antalya.

24

I53. Ermiş, C. ‘Her Kardiyoloğa Gerekli Bilgiler’ Birinci Kardiyovasküler AkademiKongresi, 09-13 Eylül 2015, Kıbrıs.

I54. Ermiş, C. ‘Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Yeni Gelişmeler’ 31. Türk KardiyolojiKongresi, 22-25 Ekim 2015, Antalya.

I55. Ermiş, C. ‘Atriyal Fibrilasyon Kateter Ablasyonunda Ne Yeni?’ 31. Türk KardiyolojiKongresi, 22-25 Ekim 2015, Antalya.

I56. Ermiş, C. ‘Tipik Atriyal Flatter Ablasyonu’ 5. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi, 12-14 Şubat

2016, Antalya.

I57. Ermiş, C. ‘Atrial Flutter Ablasyonu’ 5. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi, 12-14 Şubat 2016,Antalya.

I58. Ermiş, C. ‘Antikoagülan Tedavi Nasıl Yapılmalı? Yeni Oral Antikoagülanlar Daha mıİyi?’ 3. Kardiyobahar Güncellemesi, 03-06 Mart 2016, Kıbrıs.

I59. Ermiş, C. ‘Hipertansiyon ve Yeni Tedavi Yaklaşımları’ 1. Ulusal Antalya Aile HekimliğiKongresi, 10-13 Mart 2016, Antalya.

I60. Ermiş, C. ‘Hipertansiyon ve Yeni Tedavi Yaklaşımları’ 1. Ulusal Antalya Aile HekimliğiKongresi, 10-13 Mart 2016, Antalya.

I61. Ermiş, C. ‘Persistan AF Ablasyonu’ Ulusal Aritmi Toplantısı, 19-22 Mayıs 2016,Fethiye.

I62. Ermiş, C. ‘Akut Koroner Sendromlarda İleti Sistemi Anomalileri’ 32. Türk KardiyolojiKongresi, 20-23 Ekim 2016, Antalya.

I63. Ermiş, C. ‘Kalp Yetmezliği Hastalarının Sınıflandırılması’ Kalp Yetmezliğinde GüncelTedaviler Sempozyumu, 24 Aralık 2016, Antalya.

I64.Ermiş, C. ‘Aritmi Oturumu’Kardiyoloji Zirvesi, 20-22 Ocak 2017, İstanbul.

I65. Ermiş, C. ‘Epikardiyal Giriş ve Pratik Öneriler’ İstanbul Girişimsel Kardiyoloji Kursu,

17-18 Şubat 2017, İstanbul.

I66. Ermiş, C. ‘Senkop Hastasında Tedavi Seçenekleri’TKD Sizdeyiz 01 Mart 2017,Antalya.

I67. Ermiş, C. ‘ICD veya CRT Kalsın mı? Çıksın mı?’4. Kardiyobahar Kardiyoloji BaharGüncellemesi, 2-5 Mart 2017, Kıbrıs.

I68. Ermiş, C. ‘Sık Şok Alan ICD Hastası’ 4.Kardiyobahar Kardiyoloji BaharGüncellemesi, 2-5 Mart 2017, Kıbrıs.

I69. Ermiş, C. ‘Hasta YOAK Kullanırken Stent trombozu ile Geldi. İlk Andan İtibaren İlaçYönetimi’ 6. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi, 7-8 Nisan 2017, Antalya.

I70. Ermiş, C. ‘Subkutan ICD; Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?’ Ulusal AritmiToplantısı, 4-7 Mayıs 2017, Çeşme, İzmir.

I71. Ermiş, C. ‘Ventriküler Aritmilerde Sık Sorulan Sorular’Kardiyovasküler AkademiKongresi, 21-24 Eylül, 2017, Girne, KKTC.

25

I72. Ermiş, C. ‘ZorEKG Yorumlama’ 33. Türk Kardiyoloji Kongresi, 05-08 Ekim 2017,Antalya.

I73. Ermiş, C. ‘Multielektrod Haritalama Kateterleri’ Aritmi Toplantısı, 12-15 Nisan 2018,Dalaman.

I74. Ermiş, C. ‘KRT Yanıtını Arttırmak İçin Neler Yapabiliriz?’ Aritmi Toplantısı, 12-15Nisan 2018, Dalaman.

I75. Ermiş, C. ‘Kardiyak Transplantasyon İçin Aday Hasta Hazırlığı ve DesensitizasyonGereksinimi’ Transplantasyon 2018, 18-21 Ekim 2018, Trabzon.

I76. Ermiş, C. ‘Primer Korumada ICD; Tek-Çift Lead-Coil?’ 34. Türk Kardiyoloji Kongresi,

20-23 Ekim 2018, Antalya.